Kunskapsforum AB

Utbildare sedan 1993

Start Om Kunskapsforum Länkar Kontakta oss

Seminarium måndag den 9 oktober 2017 – 895 kr

Sekundär traumatisering och självmedkänsla

hos den som ska fungera som hjälpare

Att arbeta med människor som bär på svåra känslomässiga upplevelser/erfarenheter som satt spår i deras psykiska hälsa, t ex i form av allvarlig posttraumatisk stress (PTSD), depression och ångest, kan på olika sätt vara en mycket krävande uppgift. Att utsättas för den andres smärtsamma känslomässiga upplevelser kan i sin tur påverka personalens/hjälparens egna psykiska välmående och hälsa. Detta kan i värsta fall leda till det som nu allt oftare beskrivs som sekundär traumatisering. Begreppet är inte identiskt med fenomenet utbrändhet/utmattningssyndrom, men det finns många likheter i symptombilden. Föreläsningens syfte är att belysa sekundär traumatisering ur olika aspekter och beskriva olika strategier för hjälparen att skydda sin egen hälsa. En av de absolut viktigaste skyddsfaktorerna handlar om det vi benämner som förmåga till självmedkänsla hos hjälparen, en form av skydd mot att invaderas av den andres traumatiska upplevelser, så man som hjälpare orkar fortsätta bistå/stödja den utsatta personen.

Kris & Trauma

 • Vad är en kris? Definition och symptom.
 • Vad är ett psykiskt trauma? Definition och symptom. Vad minns kroppen?
 • Symptom och skillnader hos barn och vuxna: den växande hjärnans påverkan av stark stress.

Sekundär traumatisering

 • När gränserna för min empatiska kapacitet har överskridits
 • När jagets skyddande hud, gränsen mellan mitt inre och det yttre perforeras.
 • När förmågan till medkänsla är uttömd - utarmningens slutpunkt (Compassion Fatigue)
 • Kan uppstå i lyssnandet och känslan av vanmakt att inte kunna göra något, tex inte kunna ge känsla av beskydd åt ensamkommande flyktingbarn som lever i ständig ovisshet och kanske skall utvisas.
 • Vikarierande traumatisering

Skyddande faktorer

 • Den trygga och hållande organisationen-handledning-utbildning
 • Kollegialt stöd från arbetskamrater och chef
 • Copingstrategier
 • Självmedkänsla
 • kunna hålla någons smärta i sin hand - inte göra den till min

Sekundär traumatisering - Utbrändhet - Stress

 • Likheter - olikheter

Skattningsformuläret PROQOL

Föreläsare: Annicka Lang; leg. psykolog med vidareutbildning inom kris o trauma. Doktorand vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings Universitet.

Annica Lang har 20 års erfarenhet av ungdomsvård och migrationsrelaterade frågor och är flitigt anlitad som föreläsare och utbildare. Hon har också utformat och driver en utbildning för behandlingsassistenter med inriktning mot arbete på HVB-hem.

Dokument från föreläsningen

PLATS

Asperösalen, Folkets Hus, Olof Palmes Plats Göteborg.

DATUM

måndag 9 oktober 2017

TID

9.00 - 16.00

PRIS

895 kr + moms.
Kaffe och bröd ingår fm och em. Lunch ingår ej.

Sista anmälningsdag är den 1 oktober.

Anmälan

Anmälan kan göras via E-post: info@kunskapsforum.com
Telefon: 070-283 32 55.

Eller via post:
Kunskapsforum AB
Skepparegången 10
41318 Göteborg.

ANGE:
Namn - adress
Faktureringsadress - om annan än ovan
Antal deltagare
Telefonnummer - inkl. riktnummer
E-postadress

Vid överbokning behandlas anmälningarna i den tur de inkommit. Deltagarbekräftelse skickas till deltagarna. Kursavgiften faktureras.

Vid avanmälan efter sista anmälningsdag debiteras en administrativ avgift på 300 kr + moms. Om avanmälan inkommer på kursdagen eller därefter debiteras full kursavgift. Om kurs blir inställd återbetalas kursavgiften. Eventuellt övriga kostnader bekostas av deltagarna själva, som till exempel reskostnader till och från kursorten i samband med kursen.