Utbildare sedan 1993

Start Om Kunskapsforum Kontakta oss

Tidigare kurser

Tvådagars seminarium 26-27 september 2018 i Göteborg - 2095 kr (exkl moms)

Miljöterapi/Miljöarbete

organisationen som växthusmiljö

Med Erik Larsen, professor emeritus

Under senare år har vi fått ökad kunskap om bl a neuropsykiatriska faktorers betydelse när det gäller risken för ogynnsam utveckling hos barn och ungdomar.
Metoder som till exempel KBT har fått allt större genomslag. Denna ökade kunskap och inflytande från nya metoder hindrar inte att vi har behov av en sammanhållen kunskap om hur vi lämpligast organiserar det vardagliga livet på en behandlingsinstitution.
De senaste åren har inneburit en mycket tydlig metodfokusering och mindre har handlat om institutionell behandling i sig, dess villkor, processer och organisationsformer. Den s k miljöterapin erbjuder en organisationsform eller om man så vill arbetsform och kan ta sin utgångspunkt i ett flertal olika teoretiska referensramar, till exempel kognitiv miljöterapi, (Kognitiv miljöterapi - att skapa en behandlingsmiljö i likvärdigt samarbete, Oestrich, L Holm, Studentlitteratur 2003)

Vi erbjuder nu en 2-dagars utbildning, som i första hand tar sin utgångspunkt i organiseringen av det vardagliga basarbetet i institutionsmiljö. Denna kunskap torde också till stora delar också vara tillämplig inom till exempel öppenvårdsverksamheter.

Föreläsare: Erik Larsen, leg.psykolog, specialist i klinisk psykologi, professor emeritus vid Högskolan i Sör - Tröndelag.

Erik Larsen har under de senaste 35 åren publicerat ett stort antal artiklar och även flera böcker i ämnet miljöterapi. Han är sedan många år en uppskattad föreläsare över hela Skandinavien och har under mer än tre decennier varit en av de tongivande gestalterna inom institutionsvård för barn och unga. Den senaste boken "Miljöterapi med barn og unge - organisationen som terapeut" utkom på Universitetsforlaget 2004 och med en nyutgåva 2018. Boken har sålts i ca 8000 exemplar i Norge.

Plats: Sjömanskyrkan i Göteborg, Stigbergstorget.
När: Onsdag-torsdag 26-27 september 2018

Powerpoint - Organisationen som tillväxtmiljö (3.4 Mb)
Info / Anmälan

Seminarium den 11 april 2018 i Göteborg - 1195 kr (exkl moms)

Introduktion till Traumamedveten Omsorg (TMO)

Hur kan vi förstå och bemöta unga individer med trauma?

Traumamedveten omsorg är ett forskningsbaserat förhållningssätt för att hjälpa och vägleda vuxna att förstå och bemöta grundläggande behov hos barn och unga som utsatts för allvarliga och traumatiska händelser. Arbetsmetoden har utvecklats av de australiensiska psykologerna Howard Bath och Diana Boswell som har fyrtio års erfarenhet av att jobba med barn och unga som varit med om trauma.

Utbildningsdagen ger kunskap om hur vuxna genom traumamedveten omsorg kan möta barn och unga som har varit med om trauma och ger praktiska verktyg som skapar förståelse för både vad barnens beteende innebär och vilken betydelse den egna självinsikten och självkontrollen har i bemötandet av barnet.

Föreläsare

Helena Klemetz, leg psykolog under specialisering inom Klinisk psykologi - barn och ungdom. Verksam vid Psykologpartners AB. Helena har genomgått Rädda Barnens utbildning för externa aktörer och är därmed av Rädda Barnen certifierad utbildare i metoden. Hon har också gedigen praktisk erfarenhet av behandling med barn och ungdomar inom både psykiatri, skolhälsovård och sluten ungdomsvård.

Plats: Ellössalen, Folkets Hus, Olof Palmes Plats, Göteborg.
När: Onsdag den 11 april 2018

Info / Anmälan
Pdf från föreläsningen

Fördjupningsdag för deltagare som redan har grundläggande kunskaper i MI

Måndag 16 april 2018 i Göteborg - 1295 kr (exkl moms)

Motiverande samtal (MI) vid autism och ADHD

Hur kan MI användas så optimalt som möjligt vid autism och ADHD?

Utbildningsdagen syftar till att vara en fördjupningsdag i arbetet med motiverande samtal vid autism och ADHD. Målet är att finna vägar att använda bärande principer i MI på ett så optimalt sätt som möjligt, i arbete med personer med Autism och ADHD.

Personer med dessa funktionsnedsättningar har ett annorlunda sätt att uppmärksamma och bearbeta information. Vi behöver därför finna konstruktiva strategier i mötet, som kan göra samtalen begripliga och relevanta. Vi behöver också söka fånga upp personens styrkor, navigera runt svårigheter och fungera som sammanhangsförklarare.

Denna kursdag är tänkt att innehålla ett koncentrat av den tredagars utbildning Annika Sonnenstein nyligen genomfört i Stockholm och med samma huvudrubrik.

Föreläsare

Annika Sonnenstein, leg psykolog samt biträdande verksamhetschef vid Ersta Pelarbackens sjukvårdsmottagning för hemlösa i Stockholm. Annika har sedan 2005 arbetat med utredning, behandling och metodutveckling inom öppenvårdspsykiatri och beroendevård samt på en kriminalvårdsanstalt. Hon arbetade mellan 2010 och 2013 på en specialistmottagning för vuxna patienter med bipolärt syndrom typ I. Annika brinner för arbete med komplexa patientgrupper, som ställer krav på uppfinningsrikedom och envishet. Medförfattare till boken ”KBT i psykiatrin” Natur & Kultur 2013.

Plats: Saltö, Folkets Hus, Olof Palmes Plats, Göteborg.
När: Måndag 16 april 2018

Info / Anmälan
Kontakta kunskapsforum om du vill ha pdf från föreläsningen
https://www.youtube.com/watch?v=IKxOSCvo1qw
https://www.youtube.com/watch?v=pp9Li9gKYyQ
https://www.youtube.com/watch?v=hJazJ9u5yZw
https://www.youtube.com/watch?v=HJX7NPxw2u4
https://www.youtube.com/watch?v=o-6CGXKWuoE
https://www.youtube.com/watch?v=lB5ucGIsHkY&t=263s

Kunskapsforum finns nu också på

Litteraturtips

Prenumerera på nyhetsbrevet

Jag vill prenumerera på kunskapsforums kursutskick.