Utbildare sedan 1993

Start Om Kunskapsforum Kontakta oss

Fördjupningsdag för deltagare som redan har grundläggande kunskaper i MI

Måndag 16 april 2018 i Göteborg - 1295 kr (exkl moms)

Motiverande samtal (MI) vid autism och ADHD

Hur kan MI användas så optimalt som möjligt vid autism och ADHD?

Utbildningsdagen syftar till att vara en fördjupningsdag i arbetet med motiverande samtal vid autism och ADHD. Målet är att finna vägar att använda bärande principer i MI på ett så optimalt sätt som möjligt, i arbete med personer med Autism och ADHD.

Personer med dessa funktionsnedsättningar har ett annorlunda sätt att uppmärksamma och bearbeta information. Vi behöver därför finna konstruktiva strategier i mötet, som kan göra samtalen begripliga och relevanta. Vi behöver också söka fånga upp personens styrkor, navigera runt svårigheter och fungera som sammanhangsförklarare.

Denna kursdag är tänkt att innehålla ett koncentrat av den tredagars utbildning Annika Sonnenstein nyligen genomfört i Stockholm och med samma huvudrubrik.

Övergripande teman som kommer att belysa under dagen

  • Hur använder vi bäst det aktiva lyssnandet som verktyg?
  • Meny och agenda i arbetet
  • Information i dialog
  • Att locka fram förändringsprat
  • Strategier för att hantera motstånd

Föreläsare

Annika Sonnenstein, leg psykolog samt biträdande verksamhetschef vid Ersta Pelarbackens sjukvårdsmottagning för hemlösa i Stockholm. Annika har sedan 2005 arbetat med utredning, behandling och metodutveckling inom öppenvårdspsykiatri och beroendevård samt på en kriminalvårdsanstalt. Hon arbetade mellan 2010 och 2013 på en specialistmottagning för vuxna patienter med bipolärt syndrom typ I. Annika brinner för arbete med komplexa patientgrupper, som ställer krav på uppfinningsrikedom och envishet. Medförfattare till boken ”KBT i psykiatrin” Natur & Kultur 2013.

Maila kunskapsforum om du vill ha pdf från föreläsningen
https://www.youtube.com/watch?v=IKxOSCvo1qw
https://www.youtube.com/watch?v=pp9Li9gKYyQ
https://www.youtube.com/watch?v=hJazJ9u5yZw
https://www.youtube.com/watch?v=HJX7NPxw2u4
https://www.youtube.com/watch?v=o-6CGXKWuoE
https://www.youtube.com/watch?v=lB5ucGIsHkY&t=263s

PLATS

Saltö, Folkets Hus, Olof Palmes Plats, Göteborg.

DATUM

Måndag den 16 april 2018

TID

9:00 - 16:00

OBS Max deltagare: 80

PRIS

1295 kr + moms.
Kaffe och bröd ingår fm och em. Lunch ingår ej.

Sista anmälningsdag är den 5 april.

Anmälan

Anmälan kan göras via E-post: info@kunskapsforum.com
Telefon: 070-283 32 55.

Eller via post:
Kunskapsforum AB
Skepparegången 10
41318 Göteborg.

ANGE:
Namn - adress
Faktureringsadress - om annan än ovan
Antal deltagare
Telefonnummer - inkl. riktnummer
E-postadress

Vid överbokning behandlas anmälningarna i den tur de inkommit. Deltagarbekräftelse skickas till deltagarna. Kursavgiften faktureras.

Vid avanmälan efter sista anmälningsdag debiteras en administrativ avgift på 300 kr + moms. Om avanmälan inkommer på kursdagen eller därefter debiteras full kursavgift. Om kurs blir inställd återbetalas kursavgiften. Eventuellt övriga kostnader bekostas av deltagarna själva, som till exempel reskostnader till och från kursorten i samband med kursen.