Utbildare sedan 1993

Start Om Kunskapsforum Kontakta oss

Utbildningsdag den 9 mars 2020 – 895 kronor

Hjärnfokus på undervisningen


Med didaktiken som grund söker vi bygga vi broar till neurovetenskapen. Genom broarna vill vi förmedla kunskap om hur man kan lära elever förstå hur man lär så att de kan effektivisera, äga och ta ansvar för sitt eget lärande. Samtidigt får du som pedagog förklaringar till varför delar av den beprövade erfarenheten ofta fungerar. Med hjärnfokus på undervisning skapar du också goda förutsättningar för ett effektivt lärande. Hjärnfokus på undervisning är tillämpbar inom vitt skilda ämnesområden.

I den här heldagsutbildningen ger vi dig teori som kopplas till handfasta undervisningsstrategier utifrån aspekterna Minnet, Mindset, Stress och brain breaks. Under dagen får du även möjlighet att påbörja ett “görande” som du kan ta med dig tillbaka till din undervisning.

Ur innehållet:

 • Vad innebär det att hjärnan är plastisk och formbar?
 • Hur fungerar arbetsminnet och långtidsminnet?
 • Hur fungerar minnesprocessen?
 • Vad krävs för att effektivisera skapandet av hållbara långtidsminnen?
 • Hur kan mindset kopplas till hjärnans plasticitet?
 • Hur kan man jobba mot ett dynamiskt mindset?
 • Vilka är de vanliga villovägarna mot ett dynamiskt mindset?
 • Hur fungerar hjärnans övergripande organisationsprincip?
 • Vad är vår sociala hjärna?
 • Vad triggar hjärnans hotsystem som skapar stress och en känslomässig “ifrån-respons” som försvårar lärandet?
 • Vad triggar hjärnans belöningssystem som skapar en känslomässig “till-respons” som underlättar lärandet?
 • Hur kan vi få eleverna till en “till-respons”?
 • Vilka kognitiva effekter kan brain breaks ge?

Föreläsare

Annika Nilsson och Lena Winqvist är förstelärare med 15 års erfarenheter av undervisning, handledning och utbildning. Tillsammans driver de företaget Hajja Hjärnfokus. De är även läromedelsförfattare och har skrivit läroböcker i svenska för gymnasiet samt böckerna ”Hjärnsmart lärande – minnet” och ”Hjärnfokus på läsning”. Under flera år har de bedrivit utbildning för skolor, utbildningsverksamhet och företag med syfte att bygga broar mellan didaktik och neurovetenskap. På så sätt förklarar de mekanismerna bakom lärandet samt hur man kan effektivisera lärandet. Utifrån modulerna Minnet, Mindset och Stress håller de heldagsföreläsningar som varvar teori med praktik för att du som deltar ska få med dig konkreta verktyg tillbaka till din arbetsplats. Hemsida: www.hajja.nu


PLATS

Ellössalen, Folkets Hus, Olof Palmes Plats, Göteborg

DATUM

Måndagen den 9 mars 2020

TID

9:00 - 16:00

PRIS

895 kronor (+moms 25%)

Kaffe och bröd ingår fm och em. Lunch ingår inte.

Sista anmälningsdag är den 29 februari

Anmälan

Anmälan kan göras via E-post: info@kunskapsforum.com
Telefon: 070-283 32 55.

Eller via post:
Kunskapsforum AB
Skepparegången 10
41318 Göteborg.

ANGE:
Namn - adress
Faktureringsadress - om annan än ovan
Antal deltagare
Telefonnummer - inkl. riktnummer
E-postadress

Vid överbokning behandlas anmälningarna i den tur de inkommit. Deltagarbekräftelse skickas till deltagarna. Kursavgiften faktureras.

Vid avanmälan efter sista anmälningsdag debiteras en administrativ avgift på 300 kr + moms. Om avanmälan inkommer på kursdagen eller därefter debiteras full kursavgift. Om kurs blir inställd återbetalas kursavgiften. Eventuellt övriga kostnader bekostas av deltagarna själva, som till exempel reskostnader till och från kursorten i samband med kursen.