Utbildare sedan 1993

Start Om Kunskapsforum Kontakta oss

Kursen Fördjupningsdagar LSS framflyttad från 28-29 september till 6-7 oktober 2020

På grund av pågående coronapandemi kommer kursdagarna hållas som Webinarium

 

Fördjupningsdagar i LSS - Webinarium


Föreläsare: Finn Kronsporre; en av Sveriges främsta experter och föreläsare inom området.

Vi har nu nöjet att kunna erbjuda två fördjupningsdagar inom området LSS-lagstiftningen. Dagarna vänder sig i första hand till handläggare inom området som vill ha fördjupade kunskaper av lagstiftningen och dess tillämpning.

Översiktlig beskrivning av teman som kommer avhandlas under dagarna:

 • Personkretsbedömning ställd på sin spets. Utöver en ingående genomgång av tillhörighet till personkrets 3 kommer vi att ha en lika genomgående genomgång av tillhörighet till personkrets 2 som ofta vållar problem, särskilt om tillhörighet till personkrets 3 på grund av psykiskt funktionshinder. Vilka kriterier gäller i den ganska knapphändiga praxis som finns?
 • Bedömningsgrunder för varaktighetsrekvisitet
 • Hur bör beslut utformas för att på bästa sätt följa lagens och JO:s krav? Återkallelseförbehåll, tidsbegränsade beslut, beslutens tydlighet, förutsättningarna för återkallelse av gynnande förvaltningsbeslut
 • Bosättningskommun, vistelsekommun, placeringskommun, folkbokföringskommun – vi reder ut begreppen med avseende på tillämpningen av LSS
 • Ansökan om förhandsbesked om LSS-insats. Vi går igenom olika scenarier som är kopplade till en sådan ansökan
 • Viktiga bedömningskriterier för rätten till bostad med särskild service
 • Lämpliga bedömningskriterier för rätten till och omfattningen av avlösarservice för barn
 • Andning och sondmatning inom ramen för personlig assistans. Vi går igenom nuvarande rättsläge och vad som gäller när den aviserade lagändringen går igenom (200701)
 • Viktiga avgöranden från HFD – vad innebär dessa för tillämpningen av insatsen personlig assistans?
 • Moderna hållpunkter för kommunikation som grundläggande behov och dess tidsåtgång inom personlig assistans
 • Den undre tidsgränsen för personlig assistans – vilka parametrar ska vägas in och var ligger gränsen i det enskilda fallet?
 • Familje-och hushållsgemenskap som avslagsgrund beträffande tillsyn – en rättsfigur i utveckling
 • Viktiga nyheter avseende retroaktiv ersättning för personlig assistans
 • Den enskilde tar inte emot det stöd som är kopplat till en LSS-insats. Vad gäller?
 • Annan särskilt anpassad bostad – hur bör rätten till denna insats bedömas?

 • Kursdeltagarnas egna frågor

Dagens gästföreläsare Finn Kronsporre är jurist och till vardags verksam som expert vid företaget JP-Infonet


PLATS

Webinarium

DATUM

Kursdagen 5 maj är inställd på grund av coronautbrottet – kursen ges istället som en 2-dagars utbildning 6-7 oktober 2020

Sista anmälningsdag är 21 september.

TID

9:00 - 16:00

PRIS

Pris 2595 + moms kr/deltagare. Anmälan

Anmälan kan göras via E-post: info@kunskapsforum.com
Telefon: 070-283 32 55.

Eller via post:
Kunskapsforum AB
Skepparegången 10
41318 Göteborg.

ANGE:
Namn - adress
Faktureringsadress - om annan än ovan
Antal deltagare
Telefonnummer - inkl. riktnummer
E-postadress

Vid överbokning behandlas anmälningarna i den tur de inkommit. Deltagarbekräftelse skickas till deltagarna. Kursavgiften faktureras.

Vid avanmälan efter sista anmälningsdag debiteras halva kursavgiften + moms. Om avanmälan inkommer på kursdagen eller därefter debiteras full kursavgift. Om kurs blir inställd återbetalas kursavgiften. Eventuellt övriga kostnader bekostas av deltagarna själva, som till exempel reskostnader till och från kursorten och eventuell boendekostnad i samband med kursen.