Utbildare sedan 1993

Start Om Kunskapsforum Kontakta oss

Utbildningsdag den 5 maj 2020 – 1295 kronor

Fördjupningsdag i LSS


Föreläsare: Finn Kronsporre; en av Sveriges främsta experter och föreläsare inom området.

Vi har nu nöjet att kunna erbjuda en fördjupningsdag inom området LSS-lagstiftningen. Dagen vänder sig i första hand till handläggare inom området som vill ha fördjupade kunskaper av lagstiftningen och dess tillämpning.

Översiktlig beskrivning av teman som kommer avhandlas under dagen:

 • Personkretsbedömning ställd på sin spets. Utöver en ingående genomgång av tillhörighet till personkrets 3 kommer vi att ha en lika genomgående genomgång av tillhörighet till personkrets 2 som ofta vållar problem, särskilt om tillhörighet till personkrets 3 på grund av psykiskt funktionshinder. Vilka kriterier gäller i den ganska knapphändiga praxis som finns?
 • Bedömningsgrunder för varaktighetsrekvisitet
 • Hur bör beslut utformas för att på bästa sätt följa lagens och JO:s krav? Återkallelseförbehåll, tidsbegränsade beslut, beslutens tydlighet, förutsättningarna för återkallelse av gynnande förvaltningsbeslut
 • Bosättningskommun, vistelsekommun, placeringskommun, folkbokföringskommun – vi reder ut begreppen med avseende på tillämpningen av LSS
 • Ansökan om förhandsbesked om LSS-insats. Vi går igenom olika scenarier som är kopplade till en sådan ansökan
 • Viktiga bedömningskriterier för rätten till bostad med särskild service
 • Lämpliga bedömningskriterier för rätten till och omfattningen av avlösarservice för barn
 • Andning och sondmatning inom ramen för personlig assistans. Vi går igenom nuvarande rättsläge och vad som gäller när den aviserade lagändringen går igenom (200701)
 • Viktiga avgöranden från HFD – vad innebär dessa för tillämpningen av insatsen personlig assistans?
 • Moderna hållpunkter för kommunikation som grundläggande behov och dess tidsåtgång inom personlig assistans
 • Den undre tidsgränsen för personlig assistans – vilka parametrar ska vägas in och var ligger gränsen i det enskilda fallet?
 • Familje-och hushållsgemenskap som avslagsgrund beträffande tillsyn – en rättsfigur i utveckling
 • Viktiga nyheter avseende retroaktiv ersättning för personlig assistans
 • Den enskilde tar inte emot det stöd som är kopplat till en LSS-insats. Vad gäller?
 • Annan särskilt anpassad bostad – hur bör rätten till denna insats bedömas?

 • Kursdeltagarnas egna frågor

Dagens gästföreläsare Finn Kronsporre är jurist och till vardags verksam som expert vid företaget JP-Infonet


PLATS

Folkets Hus i Göteborg, Olof Palmes plats.

DATUM

5 maj 2020 

TID

9:00 - 16:00

PRIS

1295 kronor (+moms 25%)

Kaffe och bröd ingår fm och em. Lunch ingår inte.

Sista anmälningsdag är den 23 april
OBS! Max antal deltagare är 70 st

Anmälan

Anmälan kan göras via E-post: info@kunskapsforum.com
Telefon: 070-283 32 55.

Eller via post:
Kunskapsforum AB
Skepparegången 10
41318 Göteborg.

ANGE:
Namn - adress
Faktureringsadress - om annan än ovan
Antal deltagare
Telefonnummer - inkl. riktnummer
E-postadress

Vid överbokning behandlas anmälningarna i den tur de inkommit. Deltagarbekräftelse skickas till deltagarna. Kursavgiften faktureras.

Vid avanmälan efter sista anmälningsdag debiteras en administrativ avgift på 300 kr + moms. Om avanmälan inkommer på kursdagen eller därefter debiteras full kursavgift. Om kurs blir inställd återbetalas kursavgiften. Eventuellt övriga kostnader bekostas av deltagarna själva, som till exempel reskostnader till och från kursorten i samband med kursen.