Utbildare sedan 1993

Start Om Kunskapsforum Kontakta oss

Utbildningsdagen 24 september är inställd på grund av coronautbrottet

Att samtala med barn som varit utsatta för trauma


De senaste åren har inneburit att begreppet trauma och traumatisering kommit att uppmärksammats alltmer och kunskapen ökat kring viktiga komponenter i arbetet med traumatisering.

Dagens föreläsare är psykolog Sabina Gusic som aktivt och mycket produktivt bidragit till att öka kunskapen inom området. Vi är därför stolta att kunna erbjuda en heldagsföreläsning med Sabina Gusic i Göteborg.

Under föreläsningen kommer främst följande områden att belysas:

  • Olika typer av trauman med särskilt fokus på konsekvenser av upplevelser som inte är lika lätta att upptäcka och förstå såsom övergrepp och försummelse
  • Samtalsmetodik med fokus på samtal med barn som syftar till att kartlägga svåra upplevelser och traumatiska reaktioner
  • Relevanta utvecklingspsykologiska faktorer i arbetet
  • Risk och skyddsfaktorer i arbetet med traumatiserade barn och unga
  • Traumamedveten organisation och ledarskap för att möjliggöra arbete med traumatiserade barn

Föreläsare

Sabina Gusic; leg. psykolog och fil.dr. i psykologi. Sedan 2007 arbetat med svårt traumatiserade barn, ungdomar och vuxna, med speciellt intresse mot komplex traumatisering och dissociation. Sabina är till vardags verksam som klinisk psykolog vid BUP-mottagning Trauma i region Skåne och har utbildat och handlett psykologer, socialsekreterare och personal på HVB-hem och studenter från både Lunds- och Uppsala universitet. Sabinas doktorsavhandling ”I feel like I don not exist” belönades med priset Årets avhandling 2017, som utdelas av Barnafrid - Nationellt kunskapscentrum för våld och andra övergrepp mot barn. Sabina är också medförfattare till boken ”En viktig bok om omsorg” – se länk nedan.

Målgrupp för dagen: socialsekreterare, skolkuratorer och och skolsköterskor, familjebehandlare och tex personal vid HVB-hem och SiS-instutioner.

Sabina Gusics Hemsida


En viktigt bok om omsorg i pdf format

Videoclip från föreläsning kring boken ”En viktig bok om omsorg”:


PLATS

Ellössalen, Folkets Hus, Olof Palmes Plats, Göteborg

DATUM

Kursdagen 24 september är inställd på grund av coronautbrottet

TID

9:00 - 16:00

PRIS

950 kronor (+moms 25%)

Kaffe och bröd ingår fm och em. Lunch ingår inte.


OBS! Max antal deltagare är 50 st

Anmälan

Anmälan kan göras via E-post: info@kunskapsforum.com
Telefon: 070-283 32 55.

Eller via post:
Kunskapsforum AB
Skepparegången 10
41318 Göteborg.

ANGE:
Namn - adress
Faktureringsadress - om annan än ovan
Antal deltagare
Telefonnummer - inkl. riktnummer
E-postadress

Vid överbokning behandlas anmälningarna i den tur de inkommit. Deltagarbekräftelse skickas till deltagarna. Kursavgiften faktureras.

Vid avanmälan efter sista anmälningsdag debiteras halva kursavgiften + moms. Om avanmälan inkommer på kursdagen eller därefter debiteras full kursavgift. Om kurs blir inställd återbetalas kursavgiften. Eventuellt övriga kostnader bekostas av deltagarna själva, som till exempel reskostnader till och från kursorten och eventuell boendekostnad i samband med kursen.