Utbildare sedan 1993

Start Om Kunskapsforum Kontakta oss

Kommande kurser vårterminen 2019

Fördjupningsdag för deltagare som redan har grundläggande kunskaper i MI

Tisdag 19 mars 2019 i Göteborg - 1395 kr (exkl moms)

Motiverande samtal (MI) vid autism och ADHD

Hur kan MI användas så optimalt som möjligt vid autism och ADHD?

Utbildningsdagen syftar till att vara en fördjupningsdag i arbetet med motiverande samtal vid autism och ADHD. Målet är att finna vägar att använda bärande principer i MI på ett så optimalt sätt som möjligt, i arbete med personer med Autism och ADHD.

Personer med dessa funktionsnedsättningar har ett annorlunda sätt att uppmärksamma och bearbeta information. Vi behöver därför finna konstruktiva strategier i mötet, som kan göra samtalen begripliga och relevanta. Vi behöver också söka fånga upp personens styrkor, navigera runt svårigheter och fungera som sammanhangsförklarare.

Denna kursdag är tänkt att innehålla ett koncentrat av den tredagars utbildning Annika Sonnenstein nyligen genomfört i Stockholm och med samma huvudrubrik.

Annika Sonnenstein intervju om kursdagen

Föreläsare

Annika Sonnenstein, leg psykolog samt biträdande verksamhetschef vid Ersta Pelarbackens sjukvårdsmottagning för hemlösa i Stockholm. Annika har sedan 2005 arbetat med utredning, behandling och metodutveckling inom öppenvårdspsykiatri och beroendevård samt på en kriminalvårdsanstalt. Hon arbetade mellan 2010 och 2013 på en specialistmottagning för vuxna patienter med bipolärt syndrom typ I. Annika brinner för arbete med komplexa patientgrupper, som ställer krav på uppfinningsrikedom och envishet. Medförfattare till boken ”KBT i psykiatrin” Natur & Kultur 2013.

Plats: Sjömanskyrkan, Stigbergstorget, Göteborg.

OBS: Ny lokal Saltösalen, Folkets hus i Göteborg, Olof Palmes gata

När: Tisdag 19 mars 2019

Info / Anmälan

Torsdag 28 mars 2019 i Göteborg - 1495 kr (exkl moms)

Att möta och behandla personer med komplex PTSD - (komplex traumatisering)

Inom traumatologin skiljer man ut olika grader av traumatisering som ger olika konsekvenser och måste behandlas på olika sätt. Man skiljer på två olika nivåer:

Typ 1: Akut stressyndrom (ASD) och Posttraumatiskt stressyndrom PTSD

En mer avgränsad psykisk traumatisering som avser ett enstaka trauma, t ex en bilolycka, svår brännskada, misshandel eller våldtäkt.

Typ 2: Komplex PTSD, också benämnd DESNOS, (Disorder of Extreme Stress not Otherwise Specified)


Tillståndet innebär en mer generaliserad psykisk traumatisering. Betecknar mer långvariga och upprepade trauman, t ex tortyr, systematisk misshandel, långvariga sexuella övergrepp.

Se videointervju med Anna Gerge om kursdagen

Föreläsare

Anna Gerge, PhD, MSc, leg. psykoterapeut, EMDR- handledare, lärare och handledare i psykoterapeutiskt arbete, hypnosterapeut och uttryckande konstterapeut. Handledare i flera landsting kring diagnostik och behandling av traumarelaterade störningar och anknytningsstörningar. Regelbunden föreläsare på internationella konferenser. Översatt screeninginstrument inom psykotraumatologi. Författare eller redaktör till 16 böcker, bland annat "Trauma: om psykoterapi vid posttraumatisk och dissociativ problematik (2010/2018)", "PTSD: en handbok för dig som drabbats av psykisk traumatisering som barn eller vuxen (2012/2012)", "PTSD och dissociation hos barn och unga: förekomst, diagnostik och behandling. Klinisk hypnos vid smärtbehandling : metod och evidens (2011)".

Plats: Sjömanskyrkan, Stigbergstorget, Göteborg.
När: Torsdag 28 mars 2019

Info / Anmälan

Tidigare kurser

Seminarium den 11 april 2018 i Göteborg - 1195 kr (exkl moms)

Introduktion till Traumamedveten Omsorg (TMO)

Hur kan vi förstå och bemöta unga individer med trauma?

Traumamedveten omsorg är ett forskningsbaserat förhållningssätt för att hjälpa och vägleda vuxna att förstå och bemöta grundläggande behov hos barn och unga som utsatts för allvarliga och traumatiska händelser. Arbetsmetoden har utvecklats av de australiensiska psykologerna Howard Bath och Diana Boswell som har fyrtio års erfarenhet av att jobba med barn och unga som varit med om trauma.

Utbildningsdagen ger kunskap om hur vuxna genom traumamedveten omsorg kan möta barn och unga som har varit med om trauma och ger praktiska verktyg som skapar förståelse för både vad barnens beteende innebär och vilken betydelse den egna självinsikten och självkontrollen har i bemötandet av barnet.

Föreläsare

Helena Klemetz, leg psykolog under specialisering inom Klinisk psykologi - barn och ungdom. Verksam vid Psykologpartners AB. Helena har genomgått Rädda Barnens utbildning för externa aktörer och är därmed av Rädda Barnen certifierad utbildare i metoden. Hon har också gedigen praktisk erfarenhet av behandling med barn och ungdomar inom både psykiatri, skolhälsovård och sluten ungdomsvård.

Plats: Ellössalen, Folkets Hus, Olof Palmes Plats, Göteborg.
När: Onsdag den 11 april 2018

Info / Anmälan
Pdf från föreläsningen

Litteraturtips