Utbildare sedan 1993

Start Om Kunskapsforum Kontakta oss

Aktuella kurser

Seminarium den 1 mars 2018 i Göteborg - 895 kr (exkl moms)

Interkulturell kompetens i mötet med den arabiska kulturen

En relativt stor del av Sveriges nya medborgare har sin bakgrund i den arabiska kulturen och när de kommer till Sverige väntar en annan kultur. Men hur mycket och inom vilka områden finns de största skillnaderna i kulturella koder, normer och värderingar?

Dagens föreläsare, Madeleine Eriksson, har levt 20 år i den arabiska kulturen och fostrat fyra barn under åren där.
"Halva jag hör hemma i den svenska kulturen och andra halvan i den arabiska", säger Madeleine.

Under denna dag får vi följa med på en resa om likheter och olikheter, fördomar och sanningar, fördelar/nackdelar med att leva i respektive kultur, samt inom vilka områden vi kan ha svårt förstå varandra. Men det kommer också handla hur lika våra grundläggande behov är, även om de uttrycks olika i olika kulturer.

Föreläsare: Madeleine Eriksson

Madeleine har en magister i internationell marknadsföring och har under mer än 20 år bott, arbetat och fostrat fyra barn i den arabiska kulturen, vilket inneburit kulturkrockar. Men det har efterhand lett en syn på tillvaron där båda kulturerna finns med i vardagen och i tankesätt, en integration av det gamla och det nya.
I sitt arbete som universitetslärare i Tunisien utnyttjade Madeleine skillnaden i studenternas tunisiska och hennes egen svenska kultur i undervisningen, vilket resulterade i dynamiska, spännande och innehållsrika diskussioner.

Plats: Ellössalen, Folkets Hus, Olof Palmes Plats, Göteborg.
När: Torsdag den 1 mars 2018

Info / Anmälan

Seminarium den 11 april 2018 i Göteborg - 1195 kr (exkl moms)

Introduktion till Traumamedveten Omsorg (TMO)

Hur kan vi förstå och bemöta unga individer med trauma?

Traumamedveten omsorg är ett forskningsbaserat förhållningssätt för att hjälpa och vägleda vuxna att förstå och bemöta grundläggande behov hos barn och unga som utsatts för allvarliga och traumatiska händelser. Arbetsmetoden har utvecklats av de australiensiska psykologerna Howard Bath och Diana Boswell som har fyrtio års erfarenhet av att jobba med barn och unga som varit med om trauma.

Utbildningsdagen ger kunskap om hur vuxna genom traumamedveten omsorg kan möta barn och unga som har varit med om trauma och ger praktiska verktyg som skapar förståelse för både vad barnens beteende innebär och vilken betydelse den egna självinsikten och självkontrollen har i bemötandet av barnet.

Föreläsare

Helena Klemetz, leg psykolog under specialisering inom Klinisk psykologi - barn och ungdom. Verksam vid Psykologpartners AB. Helena har genomgått Rädda Barnens utbildning för externa aktörer och är därmed av Rädda Barnen certifierad utbildare i metoden. Hon har också gedigen praktisk erfarenhet av behandling med barn och ungdomar inom både psykiatri, skolhälsovård och sluten ungdomsvård.

Plats: Ellössalen, Folkets Hus, Olof Palmes Plats, Göteborg.
När: Onsdag den 11 april 2018

Info / Anmälan

Fördjupningsdag för deltagare som redan har grundläggande kunskaper i MI

Måndag 16 april 2018 i Göteborg - 1295 kr (exkl moms)

Motiverande samtal (MI) vid autism och ADHD

Hur kan MI användas så optimalt som möjligt vid autism och ADHD?

Utbildningsdagen syftar till att vara en fördjupningsdag i arbetet med motiverande samtal vid autism och ADHD. Målet är att finna vägar att använda bärande principer i MI på ett så optimalt sätt som möjligt, i arbete med personer med Autism och ADHD.

Personer med dessa funktionsnedsättningar har ett annorlunda sätt att uppmärksamma och bearbeta information. Vi behöver därför finna konstruktiva strategier i mötet, som kan göra samtalen begripliga och relevanta. Vi behöver också söka fånga upp personens styrkor, navigera runt svårigheter och fungera som sammanhangsförklarare.

Denna kursdag är tänkt att innehålla ett koncentrat av den tredagars utbildning Annika Sonnenstein nyligen genomfört i Stockholm och med samma huvudrubrik.

Föreläsare

Annika Sonnenstein, leg psykolog samt biträdande verksamhetschef vid Ersta Pelarbackens sjukvårdsmottagning för hemlösa i Stockholm. Annika har sedan 2005 arbetat med utredning, behandling och metodutveckling inom öppenvårdspsykiatri och beroendevård samt på en kriminalvårdsanstalt. Hon arbetade mellan 2010 och 2013 på en specialistmottagning för vuxna patienter med bipolärt syndrom typ I. Annika brinner för arbete med komplexa patientgrupper, som ställer krav på uppfinningsrikedom och envishet. Medförfattare till boken ”KBT i psykiatrin” Natur & Kultur 2013.

Plats: Saltö, Folkets Hus, Olof Palmes Plats, Göteborg.
När: Måndag 16 april 2018

Info / Anmälan

På begäran - Favorit i repris

Seminarium den 24 maj 2018 – 1195 kr

Introduktion till lågaffektivt bemötande

Hantera och förebygga problemskapande beteende

Att hantera personer med ett problemskapande beteende kan vara svårt. Lågaffektivt bemötande är ett förhållningssätt/metod för att förebygga och hantera utmanande situationer och minska riskerna för att konflikter skall uppstå och eskalera.

Lågaffektivt bemötande går ut på att dämpa starka känslouttryck och minska antalet konfliktskapande situationer. Bemötandet hjälper personer som har svårt med känslokontroll. Omgivningen bör då uppträda lugnt med låg känslointensitet för att inte trigga igång för starka känslor.

Föreläsare: Annica Kosner, leg. psykolog och under utbildning till specialistkompetens i neuropsykologi. Annica har en bakgrund som psykolog inom skola och psykiatri och arbetar sedan 2011 huvudsakligen som handledare och utbildare inom området lågaffektivt bemötande. Annica har också i olika yrkesroller sammanlagt 25 års erfarenhet av arbete med personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Plats: Ellössalen, Folkets Hus, Olof Palmes Plats Göteborg.
När: Torsdag den 24 maj 2018

Info / Anmälan

Kunskapsforum finns nu också på

Litteraturtips