Utbildningsdagar vårterminen 2023 i samarbete med Expomedica AB

 

Barn - och ungdomsdiabetes

Föreläsare: Överläkare Ragnar Hanås, docent vid Göteborgs universitet har mer än 30 års erfarenhet av att undervisa familjer med nyupptäckt diabetes. Det är ett intensivt program och på 2 veckor lär sig familjen mer om barndiabetes än vad genomsnittsdoktorn kan. Ragnar har skrivit en bok som används för undervisning både till familjer och personer som jobbar med diabetes. Under denna dag får du följa programmet för en nyupptäckt familj och lära dig både vad sjukdomen innebär och hur den bäst behandlas. Du får följa med i blodsockerkurvor och insulindoseringar för att lära dig hur man hjälper till att dosera.

Datum: 7 mars 2023
Tid: 9:00-16.00
Plats: Webseminarium
Pris: 2150 kr + moms

Länk till anmälan och programinnehåll
Videoclip med Ragnar Hanås


 

Favorit i repris

Personlig assistans/LSS


Föreläsare: Finn Kronsporre; en av landets främsta juridiska experter inom områdetDatum: 24 mars 2023
Tid: 9:00 - 16.00
Plats: Webseminarium
Pris: 2450 kr + moms.

Länk till anmälan och programinnehåll


Favorit i repris

MI vid ADHD och Autism

Föreläsare: Annika Sonnenstein; leg psykolog. Annika har sedan 2005 arbetat med utredning, behandling och metodutveckling inom öppenvårdspsykiatri och beroendevård, på kriminalvårdsanstalt och som enhetschef på Ersta diakonis vårdcentral för hemlösa. Hon arbetade mellan 2010 och 2013 på en specialistmottagning för vuxna patienter med bipolär sjukdom typ I och har författat kapitlet om bipolär sjukdom i boken ”KBT inom psykiatrin”, Natur & Kultur 2013. Annika brinner för arbete med komplexa patientgrupper, som ställer krav på uppfinningsrikedom och envishet. Hon arbetar sedan 2017 i egen regi, främst med personalutbildning och neuropsykiatriska utredningar.

Datum: 26-27 april 2023
Tid: 9:00-16.00
Plats: Webseminarium
Pris: 5450 kr + moms - max 25 st deltagare

Länk till anmälan och programinnehåll
Videoclip med Annika Sonnenstein


 

Favorit i repris

Tema Autism – ADHD

Föreläsare: Sven Bölte; professor i barn och ungdomspsykiatri vid Karolinska Institutet och en av landets främsta kliniker och forskare inom området. Vi kommer under dagen att ge en överblick av rådande kunskaps- och forskningsläge inom NPF. Vi tittar på ny forskning och viken kunskap som är på ingång. Frågan om samhällsutvecklingens påverkan för dessa tillstånd kommer också belysas

Datum: 7 juni 2023
Tid: 9:00 - 16.00
Plats: Webseminarium
Pris: 1895 kr + moms.

Länk till anmälan och programinnehåll
Videoclip med Sven Bölte


Kursdagarna arrangeras i samarbete med utbildningsföretaget Expomedica AB som sköter all administration, inklusive kursanmälningar gällande kursdagarna. Fullständig information finns i länkarna under resp kurs.

Expo Medica hemsida: www.expomedica.se