Utbildare sedan 1993

Start      Om Kunskapsforum      Länkar     Kontakta oss

Aktuella kurser


Utbildningsdag den 21 september 2016 – 1095 kr

Anknytning hos ensamkommande barn

Under denna fördjupningsdag fokuseras på anknytning och anknytningens betydelse och funktion ur ett bio-psyko-socialt perspektiv.
Särskilt fokus kommer läggas vid anknytning i relationer för barn/ungdomar som befinner/befunnit sig i kris och med traumatiska erfarenheter bakom sig.
Vidare kommer anknytning belysas ur ett interkulturellt perspektiv, det vill säga att många av de ensamkommande barnen har växt upp och fått sina relationserfarenheter utifrån andra samhällen där individens och familjens sätt att fungera och organiseras kan skilja sig från tex den skandinaviska kulturen.


Föreläsare: Annicka Lang; leg. psykolog med vidareutbildning inom kris o trauma. Behandlingschef på Humana - Individ och familj, doktorand vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings Universitet.

Annica Lang har 20 års erfarenhet av ungdomsvård och migrationsrelaterade frågor och är flitigt anlitad som föreläsare och utbildare. Hon har också utformat och driver en utbildning för behandlingsassistenter med inriktning mot arbete på HVB-hem.

 

Var: Asperösalen, Folkets Hus, Olof Palmes Plats Göteborg.
När: 21 september 2016

 

Ladda ner powerpoint-bilder från utbildningsdagen

Info / Anmälan     Ladda ner kursprogrammet i PDF

Utbildningsdag den 18 oktober 2016 – 1095 kr

Den psykosociala utvecklingen vid trauma och migration hos barn och ungdomar

  • Kriget skapar mångfaldiga typer av trauma för civilbefolkningen.
  • Barn är de som blir mest lidande av sådana trauman. Ungdomar utnyttjas starkt under krigshandlingar.
  • Migration av dessa barn till ett nytt land ger en viss trygghet och stabilitet.
  • Upplevelsen av kriget och trauman som dessa barn bär med sig kräver tidiga mångfaldiga och multidisciplinära professionella åtgärder.
  • Detta kan hindra negativ psykosocial utveckling av dessa barn.
  • Ett rikt antal fallbeskrivningar kommer redovisas under dagen för att tydliggöra faktorer som påverkar barn och ungdomar under migrationsprocessen och hur detta i sin tur påverkar deras utveckling och anpassning i det nya landet.
  • Migrationsrelaterad stress - stressreaktioner
  • Fokus kommer också att ligga på hur barnens föräldrars psykosociala hälsa påverkas och och hur detta avspeglar sig i/påverkar relationen förälder‐barn.

Föreläsare: Dr Riyadh Al‐Baldawi Docent i psykiatri, Överläkare, Leg. Psykoterapeut,VD för Orienthälsan, Stockholm

 

 

 

 

 

 

 

 

Var: Asperösalen, Folkets Hus, Olof Palmes Plats Göteborg.
När: 18 oktober 2016

 

Info / Anmälan     Ladda ner kursprogrammet i PDF

Utbildningsdag den 26 oktober 2016 – 1095 kr

Introduktion till traumaterapi

Rose-Marie Bresäter arbetar med en strukturerande och integrerande modell som möjliggör en förståelse och identifiering av om individens kroppsliga, psykiska och sociala beteende beror på bakomliggande händelser av våldskaraktär. Kursdagen syftar till att förmedla kunskap om viktiga principer och förhållningssätt i terapin, där syftet är att den traumatiserade individen kan återetablera sin självkänsla, sitt självförtroende och sin känsla av självbestämmande.


Föreläsare: Rose-Marie Bresäter, leg. psykolog och handledarutbildad och med lång erfarenhet av att arbeta med traumatiserade personer, både krigs- och civila trauman. Rose-Marie Bresäter är verksam i företaget Tri-Psykologi AB i Göteborg där man både bedriver terapier men också har en omfattande utbildningsverksamhet inom ämnesområdet. Rose-Marie är också författare till den bok om traumaterapi som kommer utges under år 2016.

 

Var: Asperösalen, Folkets Hus, Olof Palmes Plats Göteborg.

Ny lokal: Tidbloms Hotell och konferens Olskroksgatan 23 i Göteborg

När: 26 oktober 2016

Ladda ner PDF-bilder från utbildningsdagen

Info / Anmälan     Ladda ner kursprogrammet i PDF

Litteraturtips


Kunskapsforum AB, Skepparegången 10, 413 18 Göteborg

E-post: info@kunskapsforum.com
Tel: 0702-83 32 55