Utbildare sedan 1993

Start Om Kunskapsforum Kontakta oss

Två dagars seminarium den 26-27 september 2018 i Göteborg - 2095 kr (exkl moms)

Miljöterapi/Miljöarbete

organisationen som växthusmiljö

Föreläsare: Erik Larsen, professor emeritus, specialist klinisk psykologi.

Under senare år har vi fått ökad kunskap om bl a neuropsykiatriska faktorers betydelse när det gäller risken för ogynnsam utveckling hos barn och ungdomar.
Metoder som till exempel KBT har fått allt större genomslag. Denna ökade kunskap och inflytande från nya metoder hindrar inte att vi har behov av en sammanhållen kunskap om hur vi lämpligast organiserar det vardagliga livet på en behandlingsinstitution.
De senaste åren har inneburit en mycket tydlig metodfokusering och mindre har handlat om institutionell behandling i sig, dess villkor, processer och organisationsformer. Miljöterapin erbjuder en organisationsform eller om man så vill arbetsform och kan ta sin utgångspunkt i ett flertal olika teoretiska referensramar, till exempel kognitiv miljöterapi, (Kognitiv miljöterapi - att skapa en behandlingsmiljö i likvärdigt samarbete, Oestrich, L Holm, Studentlitteratur 2003)

Vi erbjuder nu en 2-dagars utbildning, som i första hand tar sin utgångspunkt i organiseringen av det vardagliga basarbetet i institutionsmiljö. Denna kunskap torde också till stora delar också vara tillämplig inom till exempel öppenvårdsverksamheter.

Exempel på områden som kommer att beskrivas

  • Miljöterapi – grundläggande definitioner och utgångspunkter
  • Strukturbegreppet i miljöterapeutisk betydelse
  • Processbegreppet i miljöterapeutisk betydelse
  • Rollen som miljöterapeut/behandlingspersonal – struktur
  • Relationens utformning och betydelse
  • Miljöterapi som förändringsarbete – tid – tillgänglighet
  • Den kollegiala dialogen – ett sätt att upprätthålla gemensam reflektion
  • Processer i klient- och personalsystemet
  • Den professionella uppgiften – den politiska uppgiften
  • Mentaliseringsbaserad teori - Neuropsykologiska faktorers betydelse

Föreläsare

Erik Larsen, leg.psykolog, specialist i klinisk psykologi, professor emeritus vid Högskolan i Sör - Tröndelag.
Erik Larsen har under de senaste 35 åren publicerat ett stort antal artiklar och även flera böcker i ämnet miljöterapi. Han är sedan många år en uppskattad föreläsare över hela Skandinavien och har under mer än tre decennier varit en av de tongivande gestalterna inom institutionsvård för barn och unga. Den senaste boken "Miljöterapi med barn og unge - organisationen som terapeut" utkom på Universitetsforlaget 2004 och med en nyutgåva 2018. Boken har sålts i ca 8000 exemplar i Norge.

Erik Larsen tar huvuddelen av sina utgångspunkter från systemteoretisk teori, organisationspsykologi, psykodynamisk teori och mentaliseringsbaserad teori, men även modern neurovetenskap, allt detta sammanfattat i begreppet - ett bio-psyko-socialt förhållningssätt/perspektiv.

PLATS

Sjömanskyrkan i Göteborg, Stigbergstorget.

DATUM

Onsdag-torsdag 26-27 september 2018

TID

9:00 - 16:00

PRIS

2095 kr + moms.
Kaffe och bröd ingår fm och em. Lunch ingår ej.

Sista anmälningsdag är den 15 september.

Dokument från föreläsningen

Anmälan

Anmälan kan göras via E-post: info@kunskapsforum.com
Telefon: 070-283 32 55.

Eller via post:
Kunskapsforum AB
Skepparegången 10
41318 Göteborg.

ANGE:
Namn - adress
Faktureringsadress - om annan än ovan
Antal deltagare
Telefonnummer - inkl. riktnummer
E-postadress

Vid överbokning behandlas anmälningarna i den tur de inkommit. Deltagarbekräftelse skickas till deltagarna. Kursavgiften faktureras.

Vid avanmälan efter sista anmälningsdag debiteras en administrativ avgift på 300 kr + moms. Om avanmälan inkommer på kursdagen eller därefter debiteras full kursavgift. Om kurs blir inställd återbetalas kursavgiften. Eventuellt övriga kostnader bekostas av deltagarna själva, som till exempel reskostnader till och från kursorten i samband med kursen.