Utbildare sedan 1993

Start Om Kunskapsforum Kontakta oss

Onsdag 15 maj 2019 i Göteborg - 1095 kr (exkl moms)

När familjesystemet och tonåringen kollapsar - vad gör vi då?

Utbildningsdag

om mentalisering hos tonåringar och föräldrar (MBT)

Mentalisering definieras som att "uppmärksamma mentala tillstånd hos sig själv och andra samt tolka dem utifrån intentionalitet, det vill säga, kunna se sig själv utifrån och andra inifrån".

Mentaliseringsbaserat arbetssätt vilar på modern psykodynamisk grund där såväl anknytningsteori som modern neurobiologisk teori utgör centrala delar.

Psykodynamisk teori (PDT) kallas ofta för insiktsterapi, att göra det omedvetna medvetet. I mentaliseringsbaserad terapi (MBT) finns ingen sådan målsättning. Det handlar istället om att öva upp och stabilisera förmågan att föreställa sig/reflektera över egna och andras tankar, känslor och intentioner, vilket är en förutsättning för empati, socialt samspel och självkännedom.

MBT handlar inte om att saluföra en ny behandlingsmodell. Ambitionen är snarare söka fokusera och strukturera upp de faktorer som troligen är avgörande för utfallet i många terapiformer.

Några centrala teman som kommer att belysas under kursdagen:

  • Vad är mentalisering och vad är icke-mentalisering?
  • Neurobiologisk utveckling hos ungdomar
  • Anknytning – emotionell och kognitiv utveckling
  • Betydelsen av byggande av motståndskraft hos den som kämpar med psykisk ohälsa
  • Mentalisering som motståndskraft
  • Epistemisk tillit
  • Skifta från icke-mentaliserande interaktioner till mentaliserande interaktioner i familjer
Se videointervju med Maria Wive

Föreläsare

Maria Wiwe, leg psykolog, leg psykoterapeut, handledare, utbildare och terapeut. Ackrediterad MBT-A handledare (ungdomar) och certifierad MBT-F terapeut (familj). Medförfattare till boken "Mentalisering och psykisk ohälsa hos ungdomar" och författare till boken "Mentaliseringsbaserad familjeterapi och reflekterande föräldraskap", som utges på Studentlitteratur våren 2019. Maria undervisar och/eller handleder såväl i Sverige som utomlands och är verksam på Anna Freud National Centre for Children and Families i London. Hon arbetar också med ungdomar och deras familjer på egen mottagning i Stockholm

PLATS

Sjömanskyrkan i Göteborg, Stigbergstorget, Göteborg.

DATUM

Onsdag den 15 maj 2019

TID

9:00 - 16:00

PRIS

1095 kr + moms.
Kaffe och bröd ingår fm och em. Lunch ingår ej.

Sista anmälningsdag är den 5 maj 2019.

Anmälan

Anmälan kan göras via E-post: info@kunskapsforum.com
Telefon: 070-283 32 55.

Eller via post:
Kunskapsforum AB
Skepparegången 10
41318 Göteborg.

ANGE:
Namn - adress
Faktureringsadress - om annan än ovan
Antal deltagare
Telefonnummer - inkl. riktnummer
E-postadress

Vid överbokning behandlas anmälningarna i den tur de inkommit. Deltagarbekräftelse skickas till deltagarna. Kursavgiften faktureras.

Vid avanmälan efter sista anmälningsdag debiteras en administrativ avgift på 300 kr + moms. Om avanmälan inkommer på kursdagen eller därefter debiteras full kursavgift. Om kurs blir inställd återbetalas kursavgiften. Eventuellt övriga kostnader bekostas av deltagarna själva, som till exempel reskostnader till och från kursorten i samband med kursen.