Kunskapsforum AB

Utbildare sedan 1993

Start Om Kunskapsforum Länkar Kontakta oss

På begäran - Favorit i repris

Seminarium den 24 maj 2018 – 1195 kr

Introduktion till lågaffektivt bemötande

Hantera och förebygga problemskapande beteende

Att hantera personer med ett problemskapande beteende kan vara svårt. Lågaffektivt bemötande är ett förhållningssätt/metod för att förebygga och hantera utmanande situationer och minska riskerna för att konflikter skall uppstå och eskalera.

Lågaffektivt bemötande går ut på att dämpa starka känslouttryck och minska antalet konfliktskapande situationer. Bemötandet hjälper personer som har svårt med känslokontroll. Omgivningen bör då uppträda lugnt med låg känslointensitet för att inte trigga igång för starka känslor.

Metoden har visat sig vara sig effektiv inom ett antal olika verksamhetsområden och används sedan flera år inom stora delar av t ex LSS/vård och omsorg, socialtjänst och skola. Psykologen Bo Hejlskov har varit en tongivande person kring spridningen av metoden.

Kursdagen syftar till att deltagarna skall få en introduktion och överblick av metoden/arbetssättet, dess innehåll och användningsområden samt exempel på tekniker när och hur metoden kan vara användbar. Kursdagen ger också en utmärkt möjlighet ta ställning till om tex en arbetsgrupp vill fortsätta och gå en mera fördjupad utbildning i metoden.

Följande huvudområden kommer att belysas under dagen:

  • Lågaffektivt bemötande – en introduktion till metodens grunder.
  • Lär dig förstå bakomliggande orsaker till ett problemskapande beteende.
  • Lågaffektivt förhållningssätt som metod att främja positiva förväntningar och tillit.
  • Praktisk tillämpning – hur arbetar vi idag och vad krävs för att kunna arbeta lågaffektivt.

Föreläsare: Annica Kosner, leg. psykolog och under utbildning till specialistkompetens i neuropsykologi. Annica har en bakgrund som psykolog inom skola och psykiatri och arbetar sedan 2011 huvudsakligen som handledare och utbildare inom området lågaffektivt bemötande. Annica har också i olika yrkesroller sammanlagt 25 års erfarenhet av arbete med personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

PLATS

Ellössalen, Folkets Hus, Olof Palmes Plats Göteborg.

DATUM

24 maj 2018

TID

9.00 - 16.00

PRIS

1195 kr + moms.
Kaffe och bröd ingår fm och em. Lunch ingår ej.

Sista anmälningsdag är den 14 maj.

Anmälan

Anmälan kan göras via E-post: info@kunskapsforum.com
Telefon: 070-283 32 55.

Eller via post:
Kunskapsforum AB
Skepparegången 10
41318 Göteborg.

ANGE:
Namn - adress
Faktureringsadress - om annan än ovan
Antal deltagare
Deltagarnas namn
Telefonnummer - inkl. riktnummer
E-postadress

Vid överbokning behandlas anmälningarna i den tur de inkommit. Deltagarbekräftelse skickas till deltagarna. Kursavgiften faktureras.

Vid avanmälan efter sista anmälningsdag debiteras en administrativ avgift på 300 kr + moms. Om avanmälan inkommer på kursdagen eller därefter debiteras full kursavgift. Om kurs blir inställd återbetalas kursavgiften. Eventuellt övriga kostnader bekostas av deltagarna själva, som till exempel reskostnader till och från kursorten i samband med kursen.