Utbildare sedan 1993

Start Om Kunskapsforum Kontakta oss

Seminarium den 11 april 2018 i Göteborg - 1195 kr (exkl moms)

Introduktion till Traumamedveten Omsorg (TMO)

Hur kan vi förstå och bemöta unga individer med trauma?

Traumamedveten omsorg är ett forskningsbaserat förhållningssätt för att hjälpa och vägleda vuxna att förstå och bemöta grundläggande behov hos barn och unga som utsatts för allvarliga och traumatiska händelser. Arbetsmetoden har utvecklats av de australiensiska psykologerna Howard Bath och Diana Boswell som har fyrtio års erfarenhet av att jobba med barn och unga som varit med om trauma.

Utbildningsdagen ger kunskap om hur vuxna genom traumamedveten omsorg kan möta barn och unga som har varit med om trauma och ger praktiska verktyg som skapar förståelse för både vad barnens beteende innebär och vilken betydelse den egna självinsikten och självkontrollen har i bemötandet av barnet.

Innehåll

  • Teori i ämnet traumaförståelse samt kunskap om hur hjärnan påverkas av att som barn/ungdom varit utsatt för svåra påfrestningar.
  • Beteendemässiga och/eller emotionella svårigheter som barn/ungdomar kan få som har varit utsatta för svåra påfrestningar och/eller trauma.
  • Kunskap om hur du kan bemöta barn och ungdomar som har varit med om svåra påfrestningar och/eller traumatiserande händelser.
  • Praktiska exempel utifrån de tre grundläggande behoven i TMO.

Föreläsare

Helena Klemetz, leg psykolog under specialisering inom Klinisk psykologi - barn och ungdom. Verksam vid Psykologpartners AB. Helena har genomgått Rädda Barnens utbildning för externa aktörer och är därmed av Rädda Barnen certifierad utbildare i metoden. Hon har också gedigen praktisk erfarenhet av behandling med barn och ungdomar inom både psykiatri, skolhälsovård och sluten ungdomsvård.

Pdf från föreläsningen

PLATS

Ellössalen, Folkets Hus, Olof Palmes Plats, Göteborg.

DATUM

Onsdag den 11 april 2018

TID

9:00 - 16:00

OBS Max deltagare: 80

PRIS

1195 kr + moms.
Kaffe och bröd ingår fm och em. Lunch ingår ej.

Sista anmälningsdag är den 3 april.

Anmälan

Anmälan kan göras via E-post: info@kunskapsforum.com
Telefon: 070-283 32 55.

Eller via post:
Kunskapsforum AB
Skepparegången 10
41318 Göteborg.

ANGE:
Namn - adress
Faktureringsadress - om annan än ovan
Antal deltagare
Telefonnummer - inkl. riktnummer
E-postadress

Vid överbokning behandlas anmälningarna i den tur de inkommit. Deltagarbekräftelse skickas till deltagarna. Kursavgiften faktureras.

Vid avanmälan efter sista anmälningsdag debiteras en administrativ avgift på 300 kr + moms. Om avanmälan inkommer på kursdagen eller därefter debiteras full kursavgift. Om kurs blir inställd återbetalas kursavgiften. Eventuellt övriga kostnader bekostas av deltagarna själva, som till exempel reskostnader till och från kursorten i samband med kursen.