Utbildare sedan 1993

Start Om Kunskapsforum Kontakta oss

Seminarium den 1 mars 2018 i Göteborg - 895 kr (exkl moms)

Interkulturell kompetens i mötet med den arabiska kulturen

En relativt stor del av Sveriges nya medborgare har sin bakgrund i den arabiska kulturen och när de kommer till Sverige väntar en annan kultur. Men hur mycket och inom vilka områden finns de största skillnaderna i kulturella koder, normer och värderingar?

Dagens föreläsare, Madeleine Eriksson, har levt 20 år i den arabiska kulturen och fostrat fyra barn under åren där.
"Halva jag hör hemma i den svenska kulturen och andra halvan i den arabiska", säger Madeleine.

Under denna dag får vi följa med på en resa om likheter och olikheter, fördomar och sanningar, fördelar/nackdelar med att leva i respektive kultur, samt inom vilka områden vi kan ha svårt förstå varandra. Men det kommer också handla hur lika våra grundläggande behov är, även om de uttrycks olika i olika kulturer.

Syfte

 • Ge tillgång till "verktyg" som både ger bättre kunskap om vad som innefattas i kultur, kulturens olika dimensioner och en större interkulturell förståelse.
 • Ge ökad förståelse och insikt om den och arabiska och muslimska kulturens mångfald
 • Ge ökad förståelse för hur våra värderingar styr både attityder och förhållningssätt i mötet
 • Att kunna se oss själva & vår egen kultur ur andras perspektiv
 • Ge deltagarna utrymme, att med nyfikenhet, diskutera kulturella skillnader med egna erfarenheter som utgångspunkt

Innehåll

 • Definition av kultur – kulturbegreppet
 • Den muslimsk arabiska kulturen - kultur och/eller religion
 • Definition av begreppet arabvärlden - olika arabiska kulturområden
 • Olika kommunikationsmönster/kommunikationsstilar mellan kulturer
 • Verktyg för att uppnå högre interkulturell kompetens/förståelse
 • Kulturella dimensioner som jämförelsegrund av våra värderingar
 • Processen att kunna utveckla en högre interkulturell kompetens & förhållningssätt
 • Träning av ett interkulturellt tankemönster och perspektiv
 • Begreppsförklaring (islam, arab, muslim, islamist, jihadist (IS, Al-Qaida etc)

Dagen är baserad på diverse forskningsresultat som varvas med videoklipp, personliga erfarenheter, anekdoter, gruppdiskussioner & träning med avslutande coachning.

Föreläsare

Madeleine Eriksson

Madeleine har en magister i internationell marknadsföring och har under mer än 20 år bott, arbetat och fostrat fyra barn i den arabiska kulturen, vilket inneburit kulturkrockar. Men det har efterhand lett en syn på tillvaron där båda kulturerna finns med i vardagen och i tankesätt, en integration av det gamla och det nya.
I sitt arbete som universitetslärare i Tunisien utnyttjade Madeleine skillnaden i studenternas tunisiska och hennes egen svenska kultur i undervisningen, vilket resulterade i dynamiska, spännande och innehållsrika diskussioner.

PLATS

Ellössalen, Folkets Hus, Olof Palmes Plats, Göteborg.

DATUM

Torsdag den 1 mars 2018

TID

9:00 - 16:00

OBS Max deltagare: 80

PRIS

895 kr + moms.
Kaffe och bröd ingår fm och em. Lunch ingår ej.

Sista anmälningsdag är den 15 februari.

Anmälan

Anmälan kan göras via E-post: info@kunskapsforum.com
Telefon: 070-283 32 55.

Eller via post:
Kunskapsforum AB
Skepparegången 10
41318 Göteborg.

ANGE:
Namn - adress
Faktureringsadress - om annan än ovan
Antal deltagare
Telefonnummer - inkl. riktnummer
E-postadress

Vid överbokning behandlas anmälningarna i den tur de inkommit. Deltagarbekräftelse skickas till deltagarna. Kursavgiften faktureras.

Vid avanmälan efter sista anmälningsdag debiteras en administrativ avgift på 300 kr + moms. Om avanmälan inkommer på kursdagen eller därefter debiteras full kursavgift. Om kurs blir inställd återbetalas kursavgiften. Eventuellt övriga kostnader bekostas av deltagarna själva, som till exempel reskostnader till och från kursorten i samband med kursen.