Utbildare sedan 1993

Start Om Kunskapsforum Kontakta oss

Seminarium den 4 oktober 2017 – 895 kr

Det somaliska samhället

Traditioner - normer - värderingar - kultur

Under de senaste 20 åren har personer från Afrikas Horn sökt asyl i Sverige och idag utgör somalierna en av de större asylsökande grupperna och ett relativt stort antal bor redan i Sverige sedan ett antal år. Bland de ensamkommande barnen är ungdomar från Somalia en relativt stor grupp. I allmänhet är informationsbehovet stort om Afrikas Horn och flyktingar från detta område, särskilt den somaliska gruppen. För att underlätta den somaliska gruppens integration krävs också kunskaper om hur det land och den kultur de lämnat ser ut. Denna utbildningsdag syftar till att belysa ett antal aspekter kring det somaliska samhället och dess kultur och traditioner:

  • Geografi och sociala strukturer samt utbildningssystem
  • Somalisk historia
  • Religion och sentida filosofiska strömningar
  • Språk och politisk utveckling, somalier i diasporan
  • Äktenskap, familj, könsroller och uppfostran
  • Seder och bruk
  • Piratverksamhet/ Våldsbejakande extremism
  • Klimatförändringars betydelse för landet

Föreläsare: Harbi Amir, servicehandläggare på Försäkringskassan, föreläsare/utbildare/konsult samt sakkunnig inom somaliskt samhälle och kultur, fil.mag i statsvetenskap, fil.kand. i kulturgeografi samt masterexamen i Bordeaux. Harbi Amir har också lång erfarenhet av migrations-och integrationsfrågor då han bl.a. arbetat på Migrationsverket, Länsstyrelsen samt Göteborgs Universitet.

PLATS

Asperösalen, Folkets Hus, Olof Palmes Plats Göteborg.

DATUM

Onsdag den 4 oktober 2017

TID

9.00 - 15.30

PRIS

895 kr + moms.
Kaffe och bröd ingår fm och em. Lunch ingår ej.

Sista anmälningsdag är den 27 september.

Anmälan

Anmälan kan göras via E-post: info@kunskapsforum.com
Telefon: 070-283 32 55.

Eller via post:
Kunskapsforum AB
Skepparegången 10
41318 Göteborg.

ANGE:
Namn - adress
Faktureringsadress - om annan än ovan
Antal deltagare
Telefonnummer - inkl. riktnummer
E-postadress

Vid överbokning behandlas anmälningarna i den tur de inkommit. Deltagarbekräftelse skickas till deltagarna. Kursavgiften faktureras.

Vid avanmälan efter sista anmälningsdag debiteras en administrativ avgift på 300 kr + moms. Om avanmälan inkommer på kursdagen eller därefter debiteras full kursavgift. Om kurs blir inställd återbetalas kursavgiften. Eventuellt övriga kostnader bekostas av deltagarna själva, som till exempel reskostnader till och från kursorten i samband med kursen.