Utbildare sedan 1993

Start Om Kunskapsforum Kontakta oss

Utbildningsdag den 3 december 2019 – 795 kronor

KBT för boendestödjare/omsorgspersonal


Så lägger Du grunden för ökad förändringsvilja och möjlighet till beteendeförändringar hos individen

Under en heldag får Du en introduktion till grunderna och arbetssätten inom kognitiv
beteendeterapi, KBT, samt hur Du som boendestödjare/omsorgspersonal kan använda
KBT-inspirerade metoder i bemötandet och stödet till brukaren. Dagen är interaktiv och
föreläsningen varvas med diskussioner tillsammans med kollegor där Ni utväxlar erfarenheter och diskuterar egna fall och fallbeskrivningar.

Du får ta del av KBTs inlärningsteori specifikt för Dig som bostödjare/omsorgspersonal.
Du får verktyg att ta med Dig tillbaka till arbetet och som Du direkt kan applicera på olika
utmaningar som Du möter i arbetet.

Exempel på innehåll:

 • Vad kännetecknar kognitiv beteendeterapi?
 • Hur kan man skapa förutsättningar för bestående beteendeförändringar?
 • Vikten av att fokusera på individens omgivning och förutsättningar för att förändra
  beteenden.
 • Hur kan man individanpassa sina insatser?
 • Praktiska verktyg som förbättrar ditt motivations- och förändringsarbete.
 • Ta del av fallbeskrivningar av analys och behandling som visar på möjligheterna att
  jobba med varierade fall, samt övningar där du får chanserna att träna på att förstå
  dessa verktyg.

Föreläsare

Viktor Brune, är legitimerad psykolog verksam vid Psykologpartners i Göteborg.
Han har en bred erfarenhet av KBT-baserad behandling, bland annat med inriktning på behandling av klienter med missbruk och beroende. Viktor är en van föreläsare inom detta och andra KBT-relaterade områden samt inom Motiverande Samtal (MI). Han handleder också regelbundet boendepersonal, boendestödjare, behandlare inom främst socialpsykiatri och missbruksbehandling.

 

 


PLATS

Sjömanskyrkan i Göteborg

DATUM

Tisdag den 3 december 2019

TID

9:00 - 16:00

PRIS

795 kronor (+moms 25%)

Kaffe och bröd ingår fm och em. Lunch ingår inte. Om ni önskar vegetariskt eller annat
alternativ till fika, var god meddela detta i anmälan.

Sista anmälningsdag är den 15 november.

Anmälan

Anmälan kan göras via E-post: info@kunskapsforum.com
Telefon: 070-283 32 55.

Eller via post:
Kunskapsforum AB
Skepparegången 10
41318 Göteborg.

ANGE:
Namn - adress
Faktureringsadress - om annan än ovan
Antal deltagare
Telefonnummer - inkl. riktnummer
E-postadress

Vid överbokning behandlas anmälningarna i den tur de inkommit. Deltagarbekräftelse skickas till deltagarna. Kursavgiften faktureras.

Vid avanmälan efter sista anmälningsdag debiteras en administrativ avgift på 300 kr + moms. Om avanmälan inkommer på kursdagen eller därefter debiteras full kursavgift. Om kurs blir inställd återbetalas kursavgiften. Eventuellt övriga kostnader bekostas av deltagarna själva, som till exempel reskostnader till och från kursorten i samband med kursen.